Μυτιλήνη.

Μυτιληνη.
Περιγραφή: 
Τμημα της προκυμαιας της Μυτιληνης με τον Αγιο Θεραποντα.
Διαστάσεις: 
40 x 27 cm